Контакт инфо

  • ISUZU Македонија
  • Бул. Борис Трајковски, бр.21,
    Населба Кисела Вода
    Скопје 1000, Македонија

  • 02 3103 265, 3103 280