КАМИОНИ СЕРИЈА “N”

Сервисниот центар на Аутомакедонија е овластен за одржување и сервисирање на комерцијалните возила од гамата на ISUZU во Република Македонија.

Во сервисниот центар на Аутомакедонија сопствениците на комерцијално возило од гамата на ISUZU може да направат :

  • Комплетна компјутерска дијагностика
  • Отстранување на најсложени дефекти
  • Редовно одржување
  • Каросериски поправки и фарбање
  • Монтажа и балансирање на гуми
  • Монтажа на клима и заштитни фолии
  • Дијагностика и сервис на клима уреди…

Сервисниот центар располага со оригинални инструменти за дијагностицирање на ISUZU (тестери), специјален алат и опрема препрачани од производителот на возилата, а сервисните експерти се со долгогодишно искуство во одржувањето и сервисирањето на овие возила.

Во процесот на одржување и сервисирање се користат оригинални резервни делови и потрошен материјал препорачан од производителот на возилата, а цените се конкурентни.