6 Еко автобуси за РЕК

На свечената церемонија која се одржа во Битола на 19.12.2020 година, беа презентирани и пуштени во употреба новите 6 еколошки автобуси на ISUZU придвижувани на погон на компримиран природен гас (CNG).

Автобусите ќе ги заменат старите, дотраени автобуси со кои се превезуваат работниците во енергетската компанија.

На свеченоста присуствуваше премиерот на Р.С.Македонија, врвниот менаџмент на ЕСМ, РЕК Битола, Аутомакедонија и претставник на компанијата ISUZU Anadolu, производител на автобусите.

© Copyright - Аутомакедонија АД Скопје